X
تبلیغات
رایتل

قلب من چشم تو

شعر

جمعه 1 دی 1396 ساعت 18:47

برای رسیدن به تو

برای رسیدن به تو
راه نمی‌روم
پرواز می‌کنم
نمی‌نویسم
کلمه اختراع می‌کنم
دعا نمیکنم
باخدا همدستم
چیزهای باعظمت را
باید با عظمت خواست

چیستا یثربی

شنبه 8 مهر 1396 ساعت 19:40

کمی رعایت نکن

کمی رعایت نکن
کمی بی ادب
کمی جسور
ناگهان تر از ناگهان
نیمه شب‌ها زنگ بزن

چیزی بپرس
حرفی بزن
کاری کن که من به دنیا
جواب پس بدهم
کاری کن به گریه بیفتم

که گریه ، شفای دل است


کمی رعایت نکن

نیمه شب‌ها شماره بگیر
مرا بیدار کن
جهان را بیدار کن

چیستا یثربی

پنج‌شنبه 9 شهریور 1396 ساعت 13:16

دلم برای تو تنگ است

دلم برای تو تنگ است
و این را نمی توانم بگویم
مثل باد که نمی تواند حرف بزند
یا درخت ها که خاموشند
یا شکوفه های سیب
با این همه
گلها می شکفند
و درختها سبز می شوند
و من هم به زندگی ادامه می دهم

چیستا یثربی

پنج‌شنبه 1 تیر 1396 ساعت 20:00

برای رسیدن به تو

برای رسیدن به تو
راه نمیروم پرواز میکنم

نمینویسم
کلمه اختراع میکنم

دعا نمیکنم 
باخدا همدستم

چیزهای باعظمت را باید
با عظمت خواست

چیستا یثربی

سه‌شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 12:03

آنکه عاشق ترست قوی ترست

خیلی چیزها شروع میکنند به افتادن
مثل فصلها ، برگها
روزها و شبها
و بعد دوباره برمیخیزند
آن افتادنها بیصداست
اما افتادن قلب مرا همه شنیدند
انکار نمیکنم
عاشقت هستم
آنکه عاشق ترست قوی ترست

چیستا یثربی

یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت 12:04

بی رحمی جمعه ها

وقتی یاد گذشته می‌کنی
مواظب باش جمعه نباشد
جمعه می‌تواند قاتلت باشد
بی‌رحمی‌اش
مثل عشق من به تو
هنوز پابرجاست

چیستا یثربی

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 18:31

جای خالی تو

آن قدر جای خالیت اینجاست
که کنارم دراز می کشد
برایم قصه میگوید
سر بر شانه ام میگذارد
و گاه با هم ، گریه می کنیم
آن قدر به نبودنت عادت کرده ام
که اگر یک روز بیایی
دلم برای جای خالی ات تنگ می شود
دلم برای دلتنگی ات
دلم برای آوازهایی
که جای خالی ات می خواند
هم دوست دارم که بیایی
هم میترسم که بیایی

چیستا یثربی

شنبه 1 آبان 1395 ساعت 11:12

به تو فکر می کنم

به تو فکر می‌کنم
و تو همیشه در عجیب ترین زمان
و غریب ترین مکان ها
در قلب منی
چه احساسی زیبایی است
که ناگهان
با فکر زیبای تو
غافلگیر شوم

چیستا یثربی

یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 19:31

کمی زودتر طلوع کن

اگر می دانستم که صبح من
از نگاه تو شروع می شود
می گفتم زودتر بیا
کمی زودتر طلوع کن
اگر فقط چند لحظه زودتر نگاهم می کردی
جهانم شب نمی شد

چیستا یثربی

دوشنبه 1 شهریور 1395 ساعت 10:59

انکار نمیکنم عاشقت هستم

خیلی چیزها شروع میکنند به افتادن
مثل فصلها ، برگها
روزها و شبها
و بعد دوباره برمیخیزند
آن افتادنها بیصداست
اما افتادن قلب مرا همه شنیدند
انکار نمیکنم
عاشقت هستم
آنکه عاشقترست قوی ترست

چیستا یثربی

جمعه 15 مرداد 1395 ساعت 19:23

اگر اشتباه نکنم عاشقت شده ام

اگر اشتباه نکنم عاشقت شده ام
اگر اشکالی ندارد بگذار عاشقت بمانم
جای زیادی از زندگی ات نمیگیرم
فقط لبخندت را تماشا کنم
و دلم خوش باشد که خوشی
تو را نسیم از همان در بسته ای آورد
که دیگران رفتند

اگر اشتباه نکنم عاشقت شده ام
اگر ممکن است بگذار عاشقت بمانم

چیستا یثربی

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ساعت 17:06

کوتاهی زندگی

شب ها بیدار می مانم با فکر تو
حیف است خوابیدن
وقتی زندگی بی رحمانه کوتاه است
اگر در جهانی دیگر همدیگر را یافتیم
این بار بگو دوستم داری
یا من اول بگویم
حیف است نگفتن
وقتی زندگی چنین کوتاه است

چیستا یثربی

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 ساعت 11:56

یک زن مگر چقدر قدرت دارد

یک زن
مگر
چقدر قدرت دارد
در بزند
و کَسی
در را
برایش باز نکند ؟

یک در
مگر
چقدر قدرت دارد
بسته بماند
وقتی
زنی عاشق
در می زند  ؟

چیستا یثربی

یکشنبه 15 فروردین 1395 ساعت 17:44

آرزو جادویی

چشمانت چراغ علاءالدین است
دو چشمت فروزان و جادو
گفتی نگاهم کن
سه آرزو کن زود
سه آرزو کردم
اول این که مرا ببینی
دوم این که تو را ببینم
سوم این که ما را نبینند

چیستا یثربی