X
تبلیغات
رایتل

قلب من چشم تو

شعر

دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 11:34

درمان زخم ها

بیا
بیا و زخم هایم را ببند
بیا
بیا تا زخم هایت را ببندم

فردین نظری

یکشنبه 13 فروردین 1396 ساعت 18:58

عادت داشتم که ببوسم اش

عادت داشتم که ببوسم اش
حرف زدن که خیلی بلد نبودم
این بود که حرف هام را
مهربانی هام را
دوست داشتنم را
و حتی
ترس ها و دلخوری هام را
هم با بوسیدن نشان می دادم
او هم راضی بود از من و
بوسیدن هایی که آرامش می کرد

فردین نظری

پنج‌شنبه 9 دی 1395 ساعت 17:39

همه کارهای سخت را به من بسپار

جمع کردن هیزم ها با تو
گرم کردن کلبه با تو
دم کردن چای با تو
خاموش کردن فانوس با تو
و تا صبح
به آغوش کشیدن و بوسیدنت با من
من از این تقسیم کار راضی ام
تو نگران نباش و
همه کارهای سخت را به من بسپار

فردین نظری

دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 18:08

من عاشق زنان میان سالم

من عاشق زنان میان سالم
که عشق را می شناسند
و اندوه را
و درد را
و بدون آن که حرفی بزنند
با چهره های تکیده شان
از عشق می گویند
و از اندوه
و از درد

فردین نظری