X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

قلب من چشم تو

شعر

چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 12:59

اینجا بهشت است

اینجا بهشت است
میوه های تنم حلالند
شهد لبانم جاری ست درون رودخانه های اینجا
گیسوانم آویزان شده ازدرختان ایستاده
سینه هایم بارور از شیره های دل انگیز عشق
اینجا بهشت است
هیچ بعیدی وجود ندارد
همه چیز برای توآزاد است
حتی همین پرده ای که بین من وتو افتاده است
جلوتر بیا
اینجا بهشت است

فاطمه ناعوت
مترجم : بابک شاکر

یکشنبه 22 تیر 1393 ساعت 11:33

به شیوه نیاکانم عاشق می شوم

به شیوه نیاکانم عاشق می شوم
انگار دوران مدرن اندیشه هایش را برای عقل من نفرستاده است
به شیوه نیاکانم مالیخولیا گرفته ام
یاد نگرفتم
دربستر تو آرام بگیرم
پاهایم را برهنه روبرویت بگذارم
سیگاری دود کنم
جرعه ای بنوشم
از فلسفه های کانت و مارکس بگویم
از اندیشه های سارتر سخنی بگویم
برای خوابیدن با تو از دوبوار مثالی بزنم
و شعرهای الیوت را بگذارم کنار بودلر و بگویم خودم سروده ام
تنها به شیوه نیاکانم
پشت پرده ای می نشینم
حجله ای زیبا مهیا می کنم
تا تو بعد از نبردی خونین بیایی
خودت پیراهنم را بگشایی
بیشتر ازاین شرم دارم برایت بنویسم
تو خودت به شیوه های فلسفه ی امروز معنایش کن
عاشقی من همین است

فاطمه ناعوت شاعر مصری
مترجم : بابک شاکر